Expo 19 Academie Noord  - 04.24.2019

Expo 19 Academie Noord
In juni stellen  17 laureaten van het Atelier Keramiek aan de Academie van Brasschaat tentoon. Zoals de trend zich voordoet de laatste jaren , staat keramiek in grote belangstelling bij het publiek zowel als experimentele keramische installatie als van gebruiksgoed.
Op deze tentoonstelling, leggen de laureaten de nadruk op de artistieke vormgeving in hun eindwerken. De werken zijn opgebouwd uit klei of uit porselein.
Laat jullie verrassen en stap mee in de wereld van de keramiek.
In ieder kunstwerk ligt een eigenheid.... een zekere ziel van de maker.
De klei of porselein wordt door kneden vervormd waarna het door de strelende lucht droogt  om dan de kracht te bekomen van het vuur.
Droge klei kan weer kneedbaar worden door toevoeging van water.
Alle elementen zijn als dusdanig aanwezig : water, lucht , vuur en vooral creativiteit !
Het resultaat hiervan is een verbluffend overzicht van de 17 laureaten die verrassen,de verbeeldingskracht prikkelen maar vooral laten zien hoe spannend keramiek wel kan zijn.
De eindwerken vertonen een ongelooflijke variëteit waarbij de confrontatie tussen de werken zelf niet wordt geschuwd. Gedurende de jaren opleiding in het Atelier Keramiek zijn duidelijk alle mogelijkheden van klei betast en verkend.
De laatste jaren heeft keramiek zich ontplooid vanuit de oorspronkelijke vorm als gebruiksvoorwerp tot een zekere kunstuiting met vele verschijningsvormen nl van de meer traditionele potvorm tot bijzondere sculpturen en installaties.